Ανθρώπινο δυναμικό

Η επιτυχία της εταιρίας μας βασίζεται στο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της, σε όλες τις βαθμίδες, και αποτελεί το εχέγγυο για κάθε βήμα ανάπτυξης και προόδου. Η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού μας είναι συνεχής και αποτελεί βασική μέριμνα για την εταιρία.

Το προσωπικό της Extrapack αποτελείται από στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλούς επαγγελματικούς στόχους. Η δημιουργικότητα, η οργάνωση και η τεχνογνωσία του εγγυώνται την επιτυχία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από το σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος.